2016-10-04

Шеп "гусялӧм"

(Ыджыд мамлӧн казьтылӧмысь)

     Ӧтчыд водз асывнас удж вылӧ мунтӧдз ме босьті пестер да шлапсьӧді тшак вотны. Олӧмыс сэки вӧлі сьӧкыд да ёна тшыгъявлім, нянь пыддитӧ кач вӧлі сёям. Та вӧсна ме эг кутчысь да совхоз му вылысь  нетшышті дас кымын шеп да 
пукті пестер пыдӧсӧ.

.


     Сэки вӧрад быд асыв вӧлі ветлывла. Водз на да ни ӧти вотчысьӧс эг паныдавлы. Сӧмын ракаяс кравӧстлісны да кытӧнкӧ ратшкысьліс-чегліс пу вож. Недыр ветлӧдлыштӧм бӧрын, менам пестерыд тырис. Мед не сёрмыны удж вылӧ, ме бӧр мӧдӧдчи гортлань. Сӧмын на петі вӧрсьыс, воча лоис верзьӧма вӧла. Тайӧ вӧлі завхоз. Сійӧ видзӧдӧма бинокльӧн да аддзывлӧма шеп нетшыштӧмтӧ. Со и кутіс вӧтчыны ме бӧрся. Ме ӧддзӧді воськовъясӧс, а сійӧ векӧтарӧ мунӧ, оз кольччи: «Сувт! Ме аддзывлі гусясьӧмтӧ. Каям Помӧсдінӧ милицияӧ. Тэнӧ судитасны шептӧ нетшкӧмысь.»

     Ме зэв ёна повзи да шуа: «Тані тшак, абу шеп». Менӧ кутіс тірӧдны. Кыдз нӧ ме милицияас кая, колӧ ӧд удж вылӧ мунны. А завхозыд оз и думайт менӧ лэдзны. Чорыд гӧлӧснас повзьӧдлӧ менӧ: «Каям, судитасны»…

     Сэсся менам кынӧмӧй висьмис да мыт босьтіс. Сэки ӧд гачтӧ ог вӧлі новлӧй, эз вӧв да. И мытыд кутіс лювгыны кок кузя. Лювгӧ и лювгӧ, лювгӧ-петӧ. Кыкнан кӧмкотыс тыри да эг кут вермыны мунны. А завхозыд повзис, буракӧ, да эновтіс менӧ. Гӧнечӧн ордйӧдіс. Эз и катӧд сэсся менӧ Помӧсдінад милицияад. А эз кӧ мытыд босьт, гашкӧ, менӧ судитісны да. Сэки ӧд олӧмыс сэтшӧм вӧлі: ӧти шепысь судитлісны. Оз вӧлі гӧгӧрвоны озырджыкъясыд, мый йӧзыс тшыгъялӧны. Эськӧ дас шепнад оз гӧльмыны да. А шептӧ ме шыбиті, гортӧдз эг вай.
Комментариев нет:

Отправить комментарий